§ 11. WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI OD UMOWY

 

 

Dane osoby reklamującej towar.

Data :

Adresat:

M&G GENESIS LTD, 137 County Road, Walton, L43QF Liverpool, England

 

Reklamacja towaru niezgodnego z umową

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176 ze zmianami ) składam reklamację dotyczącą: podać nazwę towaru, datę zakupu towaru, cenę oraz opis niezgodności towaru z umową ( np. książka ma puste strony, w obuwiu odkleja się podeszwa).

Niezgodność towaru z umową została stwierdzona: podać datę

Wpisać żądanie reklamującego dotyczące doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

………………………….

(podpis )